Letterkennis

Letterkennis is samen met het fonologisch bewustzijn  cruciaal om het beginnend lezen onder de knie te krijgen. Bij letterkennis gaat het om klanktekenkoppeling, waarbij het kind de klank (en niet de naam) van een letter kan koppelen aan het beeld van een letterteken. Een kind moet daarvoor:

  • lettervormen visueel kunnen onderscheiden;
  • letterklanken auditief kunnen onderscheiden;
  • dit geautomatiseerd kunnen doen.

Het kind moet dus zonder er veel bij na te hoeven denken een klank kunnen maken bij het zien van een letter en andersom. Bij de meeste kinderen begint deze vaardigheid zich te ontwikkelen in de kleuterjaren. Sommige kinderen hebben echter moeite met het automatiseren en/of het fonologisch bewustzijn, en hebben daarom meer moeite om deze vaardigheid te ontwikkelen. Voor deze kinderen geldt dat vroeg begonnen wordt zodat een mogelijke achterstand al op tijd ingelopen kan worden. Het kind moet natuurlijk wel de concentratie en een zekere rijpheid ervoor hebben.

Er zijn verschillende methoden om de letterkennis eigen te maken, zoals letterflitsen, een lettermuur maken, klankgebaren e.d.

meerdere zintuigen gebruiken

De meeste methoden zijn vooral gericht op het visuele vlak. Sommige kinderen hebben echter moeite met tweedimensionale symbolen, voor hen hebben deze weinig betekenis. Bij letterkleien gebruiken we ook de tastzin en wordt er ook een beroep gedaan op ruimtelijke en visuele vermogens. Door de letter tegelijkertijd te koppelen aan een plaatje dat idealiter goed aansluit op de belevingswereld van het kind op dat moment, wordt er inhoud en betekenis gegeven aan de abstracte lettersymbolen. Daarnaast is het voor veel kinderen een leuke activiteit en levert het bovendien een produkt op, waar het trots op kan zijn.